شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل

شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل

شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل قطعه ای است که برای جلوگیری از بازگشت سیال در یک سیستم پایپینگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سایز 1/2 اینچ تا سایز 4 اینچ موجود می باشد.

شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل در سایزهای 1/2 تا 4 اینچ موجود می باشد.

شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل در سایزهای 2/1 تا 4 اینچ و اتصال آن به صورت رزوه ای و افقی در خط قرار می گیرد.

شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل برای جلوگیری از بازگشت سیال در یك سیستم پایپینگ در نظر گرفته می شوند. این ولوها توسط جریان سیال در لاین ها عمل می كنند.
فشار سیال عبوری از درون لاین باعث بازشدن ولو گردیده و هرگونه برگشت سیال باعث بسته شدن ولو خواهد شد.

عملکرد شیرهای یکطرفه:
طرز کار آنها به این صورت می باشد که فشار مایع یا گاز دریچه شیر را بلند می کند و باعث عبور مایع یا گاز می شود تا زمانی که فشار زیر دریچه بیشتر از فشار روی آن باشد شیر باز می ماند و عبور مایع یا گاز ادامه می یابد.

اگر به هر علتی فشار زیر دریچه کمتر از فشار روی آن شود وزن خود دریچه و فشار موادی که قصد برگشتن دارند باعث بسته شدن شیر و جلوگیری از برگشت مواد می شود.

شرکت تجهیزکاران رایکا تولید کننده و تامین کننده شیر یکطرفه دریچه ای دنده ای استنلس استیل می باشد.