شرکت تجهیزکاران رایکا

شرکت تجهیزکاران رایکا
شرکت تجهیزکاران رایکا با بیش از یک دهه سابقه، فعالیت خود را با هدف تامین و تجهیز لوازم مورد نیاز پروژه های عظیم نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، غذایی، دارویی و طرح های عمرانی و آبرسانی آغاز نموده و در طی مدت فعالیت خود توانسته است خدمات گسترده ای را به بخش های یاد شده ارائه نماید.

با ما تماس بگیرید

  • dummy 0 2 8 - 3 2 2 4 5 8 0 4
  • dummy 0 2 8 - 3 2 2 4 6 3 0 4
  • dummy 0 9 1 2 3 8 6 5 5 4 3
  • dummy i n f o @ t a j h i z k a r a n r a y k a . c o m
  • dummy قزوین، شهر صنعتی البرز، بلوار ابن سینا، روبروی شرکت سندن، مجتمع اداری صفائی

شرکت تجهیزکاران رایکا

شرکت تجهیزکاران رایکا
شرکت تجهیزکاران رایکا با بیش از یک دهه سابقه، فعالیت خود را با هدف تامین و تجهیز لوازم مورد نیاز پروژه های عظیم نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، شیمیایی، غذایی، دارویی و طرح های عمرانی و آبرسانی آغاز نموده و در طی مدت فعالیت خود توانسته است خدمات گسترده ای را به بخش های یاد شده ارائه نماید.

با ما تماس بگیرید

dummy 0 2 8 - 3 2 2 4 5 8 0 4

dummy 0 2 8 - 3 2 2 4 6 3 0 4

dummy 0 9 1 2 3 8 6 5 5 4 3

dummy i n f o @ t a j h i z k a r a n r a y k a . c o m

dummy قزوین، شهر صنعتی البرز، بلوار ابن سینا، روبروی شرکت سندن، مجتمع اداری صفائی