سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل

سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل

سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل قطعه ای است که برای انشعابگیری از خطوط اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سایز 1/2 اینچ تا سایز 48 اینچ موجود می باشد. از آلیاژ 304 و آلیاژ 316  و آلیاژ 310 ساخته شده است.

سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل در سایزهای 1/2 تا 48 اینچی و آلیاژهای 304 و 316 و 310 موجود می باشد.

سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل برای انشعابگیری از خطوط اصلی از سه راهی‌ها استفاده می‌شود. انشعاب گرفته شده، می‌ تواند هم دارای زاویه 90 درجه باشد و هم می‌ تواند بصورت 45 درجه از آن جدا شود. همچنین انشعاب گرفته شده می ‌تواند با قطری برابر قطر خط اصلی باشد و یا با قطری کمتری از قطر خط اصلی.


سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل در رده(ضخامت) های 10S, 40S, 80S, 160 موجود می باشد.

شرکت تجهیزکاران رایکا تولید کننده و تامین کننده سه راهی مساوی جوشی استنلس استیل می باشد.